• 211 10 27 000

Δυο χρόνια μετά το lockdown

Δυο χρόνια μετά το lockdown

Πέρασαν κιόλας δυο χρόνια. Στις 23 Μαρτίου του 2020 επιβλήθηκαν σημαντικοί περιορισμοί στην κυκλοφορία και μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια, πλην εξαιρέσεων που αφορούσαν σε όσους κινούνταν από και προς την εργασία τους, σε όσους ήθελαν να προμηθευτούν αγαθά πρώτης ανάγκης ή φάρμακα ή επισκέπτονταν γιατρό ή άτομο το οποίο έχει ανάγκη για βοήθεια και όσους μετέβαιναν σε τελετή (κηδεία, γάμο ή βάφτιση), κλπ. Επιτρεπτή ήταν επίσης και η μετακίνηση για την εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

 

Το υπουργείο μεταφορών με την υπ. αριθμών 25196/385 του 2020 εγκύκλιο έδωσε παράταση 70 ημερών σε όλους τους τεχνικούς ελέγχους. Ας θυμηθούμε τι έλεγε η εγκύκλιος:

Παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου  (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, όλων των κατηγοριών οχημάτων, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 14-3-2020 έως και Κυριακή 3-5-2020

Κατά τον εμπρόθεσμο έλεγχο των ως άνω οχημάτων μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης του εκδιδόμενου ΔΤΕ, εφόσον δεν διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, θα ξεκινά από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ΔΤΕ(και όχι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου).

 

Εάν το όχημα σας είχε υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο την παραπάνω περίοδο, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε το δελτίο τεχνικού ελέγχου σας και να προγραμματίσετε τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος σας, για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2111027000.

 

ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΩ ΚΤΕΟ

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ