• 211 10 27 000

Νέα όρια στους επιβάτες των Ι.Χ. από σήμερα

Νέα όρια στους επιβάτες των Ι.Χ. από σήμερα

Περισσότεροι επιβάτες θα μπορούν να κινούνται από σήμερα με Ι.Χ, αλλά και ταξί καθώς αυξάνεται ο επιτρεπόμενος αριθμός.

Μετά τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπήρξε, από σήμερα (24/5) ο επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών σε Ι.Χ. αυξάνεται και από τα δύο άτομα (πλέον του οδηγού) ανεβαίνει στα τρία.

 

Ως εκ τούτου βάσει της νέας απόφασης στον κλάδο των μεταφορών:

  • Επιτρέπονται μέχρι τρεις επιβάτες πλέον του οδηγού σε ΕΔΧ οχήματα (ταξί, ειδικής μίσθωσης) και επιβατηγά Ι.Χ. καθώς και στα ΕΙΧ οχήματα με οδηγό έως 7 θέσεων.
  • Επιτρέπονται μέχρι τέσσερις επιβάτες πλέον του οδηγού σε ΕΔΧ οχήματα ειδικής μίσθωσης και επιβατηγά ΙΧ οχήματα με οδηγό 9 θέσεων.
  • Επιτρέπονται μέχρι 3 άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα.
  • Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση του ορίου των επιβαινόντων επιτρέπεται εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα ή άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Για τους μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές για τη μετακίνησή τους από και προς το σχολείο επιτρέπονται έως 4 άτομα με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του διευθυντή του σχολείου. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς σε μη αστικές περιοχές, οι οποίοι μετακινούνται είτε με ταξί είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών.

 

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας εντός και των ΙΧ παραμένει υποχρεωτική εκτός αν σε αυτό επιβαίνει μόνον ο οδηγός ή οι επιβάτες είναι σύζυγοι ή συμβιούντες ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού. Το πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης ορίζεται στα 300 ευρώ. 

 

Πηγή: Autotriti.gr

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ