• 211 10 27 000

Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων

  • Αρχική
  • Νέα - Άρθρα
  • Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων
Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων

Ενόψει των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού στη Χώρα μας παρέχεται με την υπ. αρίθμο Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293 εγκύκλιο παράταση από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργείο Μεταφορών) 90 ημερών από το Σάββατο 31-10-2020 έως και την Κυριακή 17-01-2021 σε όλα τα οχήματα ως εξής: 

 

Του πρώτου (Αρχικού) Τεχνικού Ελέγχου τα οποία ταξινομήθηκαν ως καινούργια στη Χώρα μας. (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος).

 

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος εκάστου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον η ημερομηνία λήξης του εμπίπτει εντός της ανωτέρου χρονικής περιόδου (ως ημερομηνία λήξης του ΔΤΕ νοείται η ημερομηνία που αναγράφεται επί αυτού στον ενωσιακό κωδικό «8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)», δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας).

 

Παρατείνεται για το αυτό χρονικό διάστημα η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) κάθε κατηγορίας οχήματος, εφόσον η ημερομηνία λήξης της εμπίπτει εντός της ανωτέρου χρονικής περιόδου.

 

Όσα οχήματα είναι εφοδιασμένα με δελτίο τεχνικού ελέγχου με Σοβαρές ελλείψεις παρατείνεται κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των ΔΤΕ τους, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από το Σάββατο 7-11-2020 έως και την Κυριακή 17-01-2021.

 

 

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα με ΜΑΜΦΟ) >3,5 t.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ