• 211 10 27 000

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για έλεγχο ΚΤΕΟ ή επανέλεγχο, καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος το οποίο είναι ανάλογο με την κατηγορία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης .

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

  • Το πρόστιμο της Τροχαίας σε περίπτωση ανέλεγκτου ΙΧ-MOTO από ΚΤΕΟ έχει οριστεί στα 400 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να περιοριστεί στο 1/8 (50 ευρώ) στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσκομίσει εντός 10 ημερών, δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • Το πρόστιμο της Τροχαίας σε περίπτωση ανέλεγκτων από ΚΤΕΟ Φορτηγών ανω των 3,5 τόνων καθώς και Ταξί, Ασθενοφόρων και Λεωφορείων, έχει οριστεί στα 400 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να περιοριστεί στο 1/2 (200 ευρώ) στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσκομίσει δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ εντός 10 ημερών.

Παράβολα Επανελέγχου Παράβολα Εκπρόθεσμου Αρχικού
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ