ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

/ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 2020-06-08T16:59:38+02:00

Όλα τα Ε.Ι.Χ και Φ.Ι.Χ οχήματα είναι υποχρεωμένα, ένα χρόνο μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας τους,  να εφοδιαστούν με Κάρτα Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ) την οποία και πρέπει να ανανεώνουν κάθε χρόνο.

Αντίστοιχα τα Ε.Δ.Χ οχήματα είναι υποχρεωμένα να εφοδιάζονται με Κ.Ε.Κ, έξι μήνες μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας τους και να την ανανεώνουν κάθε έξι μήνες.