ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

/ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2018-01-29T11:43:37+02:00

Αρχικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται 4 χρόνια μετά την πρώτη ημερομηνία αδείας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Περιοδικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια ακολουθώντας την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)

Επανέλεγχος, πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποκατασταθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει εκ νέου για έλεγχο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν)

Αρχικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται 1 χρόνο μετά την πρώτη ημερομηνία αδείας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

Περιοδικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 1 χρόνο ακολουθώντας την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

Επανέλεγχος, πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποκατασταθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει για τεχνικό έλεγχο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν)

Αρχικός είναι ο πρώτος έλεγχος, που πραγματοποιείται αμέσως μετά τη μετατροπή του ως εκπαιδευτικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση μηχανολόγου για την ορθή τοποθέτηση πεντάλ

Περιοδικός έλεγχος, πραγματοποιείται κάθε 1 χρόνο ακολουθώντας την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Άδεια λειτουργίας σχολής

Επανέλεγχος, πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει για τεχνικό έλεγχο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν)
 • Άδεια λειτουργίας σχολής

Αρχικός έλεγχος, που πραγματοποιείται 1 χρόνο μετά την ταξινόμησή του ως ασθενοφόρο

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Περιοδικός έλεγχος, που πραγματοποιείται κάθε 1 χρόνο ακολουθώντας την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)

Επανέλεγχος, πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει για τεχνικό έλεγχο.

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκτασταθούν)

Αρχικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται 4 χρόνια ακριβώς , μετά από την πρώτη ημερομηνία αδείας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Περιοδικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια ακολουθώντας την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)

Επανέλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει για τεχνικό έλεγχο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν)

Αρχικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται 4 χρόνια ακριβώς, μετά από την πρώτη ημερομηνία αδείας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

Περιοδικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια ακολουθώντας την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

Επανέλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα σταδία ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει για τεχνικό έλεγχο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Εισαγωγή μεταχειρισμένου

 • Πιστοποιητικό τελωνείου
 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου (αφορά ΤΑΧΙ)

ΟΔΔΥ

 • Πιστοποιητικό ΟΔΔΥ
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση ταξιμέτρου (αφορά ΤΑΧΙ)

Τιμή Προσφοράς !

Κλείστε ραντεβού σήμερα και επωφεληθείτε της ειδικής έκπτωσης στα ΚΤΕΟ ΗΝΙΟΧΟΣ!