• 211 10 27 000

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για έλεγχο ΚΤΕΟ ή επανέλεγχο, καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος το οποίο είναι ανάλογο με την κατηγορία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης .

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

  • Το πρόστιμο της Τροχαίας σε περίπτωση ανέλεγκτου ΙΧ-MOTO από ΚΤΕΟ έχει οριστεί στα 400 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να περιοριστεί στο 1/8 (50 ευρώ) στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσκομίσει εντός 10 ημερών, δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • Το πρόστιμο της Τροχαίας σε περίπτωση ανέλεγκτων από ΚΤΕΟ Φορτηγών ανω των 3,5 τόνων καθώς και Ταξί, Ασθενοφόρων και Λεωφορείων, έχει οριστεί στα 400 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να περιοριστεί στο 1/2 (200 ευρώ) στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσκομίσει δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ εντός 10 ημερών.

Παράβολα Επανελέγχου Παράβολα Εκπρόθεσμου Αρχικού

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να προβείτε στην παρακάτω διαδικασία, η έκδοση παραβόλων εκπρόθεσμου ελέγχου μπορεί να γίνει εντός των δυο καταστημάτων μας για την άμεση εξυπηρέτησή σας. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του e-παράβολου εντός των καταστημάτων μας επιβαρύνεται με το σχετικό διαχειριστικό κόστος εκδόσεως και πληρωμής του. Η έκδοση e-παραβόλου πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο) της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. (gsis) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr. Αν θέλετε να προβείτε στην έκδοση e-παραβόλου παρακαλούμε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

e-παράβολο διαδικασία e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΦΟΡΕΩΝ
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ